BẢNG GIÁ SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ IDSPA

Phần mềm quản lý spa miễn phí dùng thử 7 ngày miễn phí
GÓI BASIC

GÓI BASIC

185.000

VND/THÁNG
 • 5 tài khoản hệ thống
 • App quản lý nội bộ
 • Nghiệp vụ bác sĩ, thẩm mỹ
 • Tạo voucher/khuyến mãi
 • Hệ thống bán hàng POS
 • Quản lý khách hàng (CRM)
 • Quản lý lịch hẹn
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý thanh toán lương
 • Quản lý hoa hồng nhân viên
 • Quản lý hoa hồng giới thiệu
 • Quản lý thẻ liệu trình
 • Quản lý thẻ trả trước
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý sản phẩm, tồn kho
 • Quản lý sản phẩm tiêu hao
 • Quản lý công nợ, thanh toán
 • Quản lý thu chi nội bộ
 • Báo cáo tài chính
 • SMS Marketing
 • Email Marketing
Liên hệ
GÓI SEMI-PRO

GÓI SEMI-PRO

320.000

VNĐ/THÁNG
 • 11 tài khoản hệ thống
 • App quản lý nội bộ
 • Nghiệp vụ bác sĩ, thẩm mỹ
 • Tạo voucher/khuyến mãi
 • Hệ thống bán hàng POS
 • Quản lý khách hàng (CRM)
 • Quản lý lịch hẹn
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý thanh toán lương
 • Quản lý hoa hồng nhân viên
 • Quản lý hoa hồng giới thiệu
 • Quản lý thẻ liệu trình
 • Quản lý thẻ trả trước
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý sản phẩm, tồn kho
 • Quản lý sản phẩm tiêu hao
 • Quản lý công nợ, thanh toán
 • Quản lý thu chi nội bộ
 • Báo cáo tài chính
 • SMS Marketing
 • Email Marketing
Liên hệ
GÓI PRO

GÓI PRO

599.000

VNĐ/THÁNG
 • Không giới hạn tài khoản
 • App quản lý nội bộ
 • Nghiệp vụ bác sĩ, thẩm mỹ
 • Tạo voucher/khuyến mãi
 • Hệ thống bán hàng POS
 • Quản lý khách hàng (CRM)
 • Quản lý lịch hẹn
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý chấm công
 • Quản lý thanh toán lương
 • Quản lý hoa hồng nhân viên
 • Quản lý hoa hồng giới thiệu
 • Quản lý thẻ liệu trình
 • Quản lý thẻ trả trước
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý sản phẩm, tồn kho
 • Quản lý sản phẩm tiêu hao
 • Quản lý công nợ, thanh toán
 • Quản lý thu chi nội bộ
 • Báo cáo tài chính
 • SMS Marketing
 • Email Marketing
Liên hệ

Tải App IDSPA ngay

Đăng ký dùng thử miễn phí

Khách hàng vui lòng cung cấp các thông tin dưới đây để đăng ký tài khoản
S5 - UI Mockup

  0934121523