Bảng giá

Tưng bừng ưu đãi đầu năm
Mua 02 năm - Tặng 06 tháng sử dụng

Salon

Phù hợp với Nails, Hair Salon
124.000 đ /tháng

Bao gồm tính năng
 • 1 chi nhánh ,3 tài khoản
 • App quản lý nội bộ
 • Quản lý đặt hẹn (tạo lịch hẹn, lịch liệu trình, nhắc lịch)
 • Quản lý bán hàng (Hệ thống bán hàng POS - kết nối máy in bill)
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý hoa hồng
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý thẻ liệu trình
 • Quản lý thẻ trả trước
 • Quản lý sản phẩm, tồn kho
 • Quản lý công nợ, thanh toán
 • Quản lý thu chi nội bộ
 • Quản lý phân hạng khách hàng
 • Tiếp nhận đánh giá Khách hàng
 • Hệ thống báo cáo tài chính (Báo cáo doanh thu, Báo cáo nhân viên, Báo cáo khách hàng, Báo cáo thu chi, Báo cáo kho hàng, ..)
 • Email Marketing
 • Tích điểm thưởng đổi quà
 • Quản lý chấm công, thanh toán bảng lương
 • Quản lý báo cáo tiêu hao
 • Quản lý voucher khuyến mãi
 • Cài đặt gửi SMS* và Zalo OA marketing
 • Quản lý hình ảnh/ghi chú (tính năng nâng cao)
 • Nghiệp vụ chuyên sâu: Đơn thuốc
 • Nghiệp vụ chuyên sâu: Luân chuyển giường/phòng
 • Xem tất cả tính năng

Basic

Phù hợp Spa, Salon nhỏ - vừa
220.000 đ /tháng

Bao gồm tính năng
 • 1 chi nhánh ,10 tài khoản
 • App quản lý nội bộ
 • Quản lý đặt hẹn (tạo lịch hẹn, lịch liệu trình, nhắc lịch)
 • Quản lý bán hàng (Hệ thống bán hàng POS - kết nối máy in bill)
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý hoa hồng
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý thẻ liệu trình
 • Quản lý thẻ trả trước
 • Quản lý sản phẩm, tồn kho
 • Quản lý công nợ, thanh toán
 • Quản lý thu chi nội bộ
 • Quản lý phân hạng khách hàng
 • Tiếp nhận đánh giá Khách hàng
 • Hệ thống báo cáo tài chính (Báo cáo doanh thu, Báo cáo nhân viên, Báo cáo khách hàng, Báo cáo thu chi, Báo cáo kho hàng, ..)
 • Email Marketing
 • Tích điểm thưởng đổi quà
 • Quản lý chấm công, thanh toán bảng lương
 • Quản lý báo cáo tiêu hao
 • Quản lý voucher khuyến mãi
 • Cài đặt gửi SMS* và Zalo OA marketing
 • Quản lý hình ảnh/ghi chú (tính năng nâng cao)
 • Nghiệp vụ chuyên sâu: Đơn thuốc
 • Nghiệp vụ chuyên sâu: Luân chuyển giường/phòng
 • Xem tất cả tính năng

Semi Pro

Phù hợp Spa, TMV vừa - lớn
320.000 đ /tháng

Bao gồm tính năng
 • 1 chi nhánh ,không giới hạn tài khoản
 • App quản lý nội bộ
 • Quản lý đặt hẹn (tạo lịch hẹn, lịch liệu trình, nhắc lịch)
 • Quản lý bán hàng (Hệ thống bán hàng POS - kết nối máy in bill)
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý hoa hồng
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý thẻ liệu trình
 • Quản lý thẻ trả trước
 • Quản lý sản phẩm, tồn kho
 • Quản lý công nợ, thanh toán
 • Quản lý thu chi nội bộ
 • Quản lý phân hạng khách hàng
 • Tiếp nhận đánh giá Khách hàng
 • Hệ thống báo cáo tài chính (Báo cáo doanh thu, Báo cáo nhân viên, Báo cáo khách hàng, Báo cáo thu chi, Báo cáo kho hàng, ..)
 • Email Marketing
 • Tích điểm thưởng đổi quà
 • Quản lý chấm công, thanh toán bảng lương
 • Quản lý báo cáo tiêu hao
 • Quản lý voucher khuyến mãi
 • Cài đặt gửi SMS* và Zalo OA marketing
 • Quản lý hình ảnh/ghi chú (tính năng nâng cao)
 • Nghiệp vụ chuyên sâu: Đơn thuốc
 • Nghiệp vụ chuyên sâu: Luân chuyển giường/phòng
 • Xem tất cả tính năng

Pro

Phù hợp Chuỗi Spa, TMV, Bệnh Viện
899.000 đ /tháng

Bao gồm tính năng
 • 3 chi nhánh ,không giới hạn tài khoản
 • App quản lý nội bộ
 • Quản lý đặt hẹn (tạo lịch hẹn, lịch liệu trình, nhắc lịch)
 • Quản lý bán hàng (Hệ thống bán hàng POS - kết nối máy in bill)
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý hoa hồng
 • Quản lý dịch vụ
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý thẻ liệu trình
 • Quản lý thẻ trả trước
 • Quản lý sản phẩm, tồn kho
 • Quản lý công nợ, thanh toán
 • Quản lý thu chi nội bộ
 • Quản lý phân hạng khách hàng
 • Tiếp nhận đánh giá Khách hàng
 • Hệ thống báo cáo tài chính (Báo cáo doanh thu, Báo cáo nhân viên, Báo cáo khách hàng, Báo cáo thu chi, Báo cáo kho hàng, ..)
 • Email Marketing
 • Tích điểm thưởng đổi quà
 • Quản lý chấm công, thanh toán bảng lương
 • Quản lý báo cáo tiêu hao
 • Quản lý voucher khuyến mãi
 • Cài đặt gửi SMS* và Zalo OA marketing
 • Quản lý hình ảnh/ghi chú (tính năng nâng cao)
 • Nghiệp vụ chuyên sâu: Đơn thuốc
 • Nghiệp vụ chuyên sâu: Luân chuyển giường/phòng
 • Xem tất cả tính năng

BỘ COMBO PHẦN MỀM + THIẾT BỊ BÁN HÀNG

Sự kết hợp hoàn hảo với phần mềm IDSPA
element 02

Máy In Bill IDSPA

element 02

MÁY POS IDSPA

element 02

Két Mini IDSPA

Tính năng thêm

Tính năng Bảng giá
Nghiệp vụ chuyên sâu: Đơn thuốc 500.000 đ
Nghiệp vụ chuyên sâu: Luân chuyển giường/phòng 500.000 đ
Quản lý báo cáo tiêu hao 500.000 đ
Quản lý voucher khuyến mãi 500.000 đ
Phân hạng, tích điểm thưởng đổi quà 500.000 đ
Cài đặt gửi SMS* và Zalo OA marketing 500.000 đ
Tiếp nhận đánh giá Khách hàng 500.000 đ
Quản lý chấm công, thanh toán bảng lương 500.000 đ
Quản lý hình ảnh/ghi chú (tính năng nâng cao) 500.000 đ
Hệ thống phân cấp liên kết - tiếp thị khách hàng Liên hệ
Đào tạo đổi ngũ Miễn Phí